Sveriges Filmuthyrareförening

Malmö filmdagar 2019

Malmö filmdagar arrangeras i år under v 35

Malmö filmdagar har varit en mötesplats för Sveriges filmbransch sedan 1974 där filmdistributörer varje år presenterar en rad av höstens kommande svenska och utländska premiärer för medier och biografägare.

Arrangemanget besöks årligen av cirka 450 personer och under dagarna visas mellan 55-60 föreställningar av kommande titlar.

För mer information om årets filmdagar, kontakta:

Elisabeth Johansson
E-post: elisabeth.johansson@fkb.se
Tel: 0702-88 4550

Björn Gregfelt
E-post: bjorn.gregfelt@fkb.se
Tel: 0705-26 82 00

Fortsatt undermåligt skydd för svenska film- och musikskapare på internet

Stockholms tingsrätt beslutade i dag att inte förelägga Bredbandsbolaget att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Kärande i målet är ett antal aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna.

”Domstolen har prövat lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagstiftning tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Vi kommer att överklaga”, säger Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Illegala tjänster baserade utomlands och med enorma annonsintäkter är vinnarna idag. Förlorarna är de tusentals svenska kulturskapare som berövas möjligheten att få betalt för sitt arbete. Domen är ett allvarligt underbetyg för svenskt rättsväsende som redan ligger på efterkälken. Svenska film- och musikskapare förtjänar bättre”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté per.stromback@ftvs.se 0708-43 62 14
Henrik Bengtsson, juridiskt ombud henrik.bengtsson@delphi.se 0709-25 25 16

Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté
Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.

Internet protection for Swedish film and music creators remains substandard

The decision handed down today by the Stockholm District Court did not order Bredbandsbolaget to block illegal sites The Pirate Bay and Swefilmer from reaching Swedish internet users. The plaintiffs in the case are a group of Swedish film, TV and music industry figures.

”The Court ruled on legislation aimed specifically at allowing rights holders to work with internet service providers to stop illegal services from reaching Swedish internet users. Similar legislation is already in force in the other Nordic countries and in much of Europe. We will be filing an appeal,” said Henrik Bengtsson, legal counsel for the Swedish film, TV and music industry figures who are plaintiffs in the case.

Sweden is particularly hard hit by services that illegally distribute copyright-protected material. A study by analysis firm Mediavision found that 32 per cent of Swedes use illegal services to watch films and TV programmes, as compared with 8 and 19 per cent in neighbouring Nordic countries.

”The winners from the Court’s decision are foreign-based illegal services that have enormous advertising revenues. The losers are the thousands of Swedish men and women who are deprived of the opportunity to be paid for their work. The decision is clear evidence of the failure of the Swedish judicial system, which already lags behind other countries. Swedish film and music creators deserve better,” said Per Strömbäck, digital business expert at the Swedish Film and Television Cooperation Committee.

The initiators of the lawsuit are the Swedish Film and Television Cooperation Committee, IFPI Sweden and the Swedish Video Distributors’ Association. The Swedish Film and Television Cooperation Committee represents producers, distributors, cinema owners and television channels SVT, the TV4 Group, MTG TV, SBS Discovery and C More.

For additional information, please contact:
Per Strömbäck, digital business expert, Swedish Film and Television Cooperation Committee per.stromback@ftvs.se, +46 70 843 6214
Henrik Bengtsson, legal counsel henrik.bengtsson@delphi.se, +46 70 925 2516

About the Swedish Film and Television Cooperation Committee
The Swedish Film and Television Cooperation Committee represents members of the film industry covered by the Film Agreement. In addition to the Swedish State, parties to the agreement are the Association of Cinema Owners, the People’s Houses and Parks Organisation, the National Our Farms Association, the Swedish Film Distributors’ Association, the Swedish Film & TV Producers’ Association and the Network of Regional Film Production Centres, as well as the Swedish Television Company, TV4, MTG, SBS TV and C More Entertainment. The Film Agreement is a contract between the State and the Swedish film and TV industry designed to support Swedish films and aimed at developing Sweden into a leading European film country.